TV:n och dess historia

Man kan inte tänka på uppfinningar och glömma televisionen, det går bara inte. Tv:n är resultatet av en mängd andra uppfinningar och tanken med att skicka rörliga bilder och dokumentera händelser, växte fram flera decennier innan tv:n kom till världen i kommersiellt syfte.

Ljuset och upptäckten av elektroner vid slutet av 1800-talet kom att utgöra människans förmåga att utveckla tanken vidare. Det var också vid den här tidpunkten som den tyske vetenskapsmannen Karl Ferdinand Brauns idéer om den första televisionen började gro.

Telegrafen – ursprunget

1843 uppfanns telegrafen som kunde sända enkla streck och punkter över kablarna. Senare kom telefotografiet och telefonens uppfinning. Man kom även över halvt mekaniska analoga system för att överföra rörliga bilder i samma byggnad och 1927 kom det första elektriska systemet som skickade bilder.

De första sändningarna

1928 sändes de allra första tv-sändningarna i New York, USA och över Atlanten senare samma år. Man använde då enbart kort-och mellanvågsband och använde sig inte av satelliter som man gör idag.

De första tv-sändningarna som räknades som högupplösta, sändes dock I Tyskland men då bara inom vissa offentliga rum. Den största offentliga sändningen som betecknas som riktigt stor var de Olympiska Spelen 1936 som tog plats i Berlin. Sedan kom andra världskriget och allt stannade upp en aning men tv-tittandet kom igång på 50-talet med den första färg-TV:n i USA. Genom ett förslag från RCA, valde man emellertid att sända svartvita sändningar och färg-TV kom inte igång förrän senare trots att det redan fanns. I början kunde man inte sända live-TV. Det tog lång tid innan bilderna transporterats fram, vilket gjorde att nyheterna redan var ett par dagar gamla när de sändes.

Den första tv:n

De allra första tv-apparaterna var radioapparater som var utsedda med tv-enheter, försedda med neonrör och nipkowskivor som snurrade och visade rödskaliga bilder som var betydligt mindre än skärmen på våra smartphones. Man kunde knappt se dem. En annan teknik som hade använts innan, var roterande speglar med flera sidor och andra speglar bakom i olika vinklar, s.k. mångsidiga speglar. De anses också vara början till laserskrivaren.